Red­det fra bun­nen av bas­sen­get

Faedrelandsvennen - - NYHETER - KJE­TIL REITE

En åtte år gam­mel gutt ble red­det opp av ung­dom­mer da han hav­net på bun­nen av bas­sen­get i Ven­ne­sla.

Gut­ten ble fun­net på bun­nen av varmt­vanns­bas­sen­get i Ven­ne­sla.

– Han var ikke ved be­visst­het da han ble hen­tet opp av van­net, sier Per Kris­ti­an Klau­sen, ope­ra­sjons­le­der i Agder po­liti­dis­trikt.

Po­li­ti­et fikk mel­din­gen 16.45 søn­dag.

Det var to unge kvin­ner som red­det gut­ten opp av van­net. Folk som var i bas­sen­get fikk tak i en bade­vakt som sat­te i gang hjerte­og lunge­red­ning. Det fikk gut­tens hjer­te og pust i gang igjen.

– Iføl­ge le­gen så det vel­dig greit ut. Hun be­røm­met inn­sat­sen til bade­vak­ten som har gjort en fan­tas­tisk jobb med liv­red­ning, sier Jür­gen Orf, en­hets­le­der for park og idrett i Ven­ne­sla kom­mu­ne.

Iføl­ge akutt­mot­ta­ket ved Sør­lan­det syke­hus Kris­tian­sand, fikk gut­ten kun let­te­re ska­der. Søn­dag kveld had­de han det bra, men han vil bli over­vå­ket vi­de­re.

Den åtte år gam­le gut­ten er fra Ven­ne­sla og var i hal­len sam­men med for­eld­re­ne til en ka­me­rat.

Po­li­ti­et har opp­ret­tet sak på for­hol­det og vil un­der­sø­ke om alle ru­ti­ner er fulgt.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.