Baby ble in­ne­låst i bil

Faedrelandsvennen - - NYHETER - TEKST: JARLE R. MAR­TIN­SEN jarle.mar­tin­sen@fvn.no

Gode råd var dyre da en mor fikk in­ne­låst baby­en sin i bi­len mens hun selv var på ut­si­den.

– Det var nok in­gen kjekk opp­le­vel­se for hen­ne, nei, sier dag­lig le­der for Agder Bil­ber­ging i Grim­stad, Jan Ove Thy­ge­sen.

Han ble til­kalt til hen­del­sen i Strand­gata i Lillesand man­dag for­mid­dag.

Moren had­de plas­sert baby­en i barne­se­tet bak i bi­len. Da hun had­de fes­tet bar­net, luk­ket hun dø­ra. Og der­med lås­te bi­lens auto­ma­tis­ke lukke­sys­tem alle dø­rer. Og i for­se­tet lå nøk­ke­len.

– Hun ring­te først po­li­ti­et. De bruk­te en del tid før de måt­te gi opp, for­tel­ler ope­ra­sjons­le­der hos ag­der­po­li­ti­et, Ole Bjørn Klei­va­ne.

TRYKKET På KNAPPEN

Der­med ble Thy­ge­sen til­kalt.

– Det var en grei jobb for­di nøk­ke­len med fjern­lås lå i for­se­tet. Det var bare å lir­ke dø­ra litt opp, få inn et stag og tryk­ke på åp­ne­ren, for­tel­ler han.

Det vil si, den lå opp-ned så den måt­te vip­pes rundt først.

Klei­va­ne vet ikke hvor len­ge baby­en had­de vært in­ne­låst, men at det maks kan ha hand­let om 30 mi­nut­ter.

– Det var ikke spe­si­elt varmt i bi­len, så det så ikke ut som om bar­net had­de lidd over­last, sier Thy­ge­sen.

LOV­LIG RASKT

– Hvor­for har dis­se bi­le­ne en me­ka­nikk som lå­ser dø­re­ne på den­ne må­ten?

– Det har vel å gjø­re med at den lå­ses om ei­e­ren glem­mer å låse. Men i det­te til­fel­let har det jo skjedd lov­lig raskt, sier han.

FOTO: FVN-TIPSER

Her er dø­re­ne til den svar­te bi­len åp­net igjen av Agder Bil­ber­ging etter at auto­ma­tik­ken lås­te bi­len med en baby i bak­se­tet.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.