Brann i bil og båt – en per­son på­gre­pet

Faedrelandsvennen - - NYHETER - EI­VIND KRISTENSEN

Po­li­ti­et har på­gre­pet en per­son etter en bil- og båt­brann på Trom­øy.

Klok­ken 07.36 man­dag mor­gen fikk po­li­ti­et mel­ding om brann i en bil på Reve­san­den ved Fær­vik på Trom­øy.

Bi­len er ut­brent. En båt som stod på en til­hen­ger etter bi­len, er del­vis ut­brent.

Vit­ner så to per­soner på vei bort fra åste­det, og po­li­ti­et let­te i mor­gen­ti­me­ne etter dem.

– Vi har på­gre­pet en per­son som pas­ser til be­skri­vel- sen, sier ope­ra­sjons­le­der Ole Bjørn Klei­va­ne til Fædre­lands­ven­nen klok­ken 08.45.

Man­nen er i 30-åre­ne, og ble på­gre­pet i nær­he­ten av bi­len. Po­li­ti­et søk­te der­et­ter med hund etter fle­re per­soner.

Klei­va­ne opp­ly­ser at bi­len, en Ford, ble meldt stjå­let i Sande­fjord-om­rå­det søn­dag, 14. mai. Klei­va­ne kan fore­lø­pig ikke sva­re på om bi­len ble stjå­let med til­hen­ger og båt.

FOTO: ERNEST BOSWARVA

Slik ser bi­len og bå­ten ut etter bran­nen man­dag mor­gen.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.