Gress­klip­per­velt på golf­bane

Faedrelandsvennen - - NYHETER - JARLE R. MAR­TIN­SEN

En per­son ble fløy­et til syke­hus etter et uhell med gress­klip­per man­dag for­mid­dag.

Klok­ka 10.34 man­dag for­mid­dag fikk po­li­ti­et mel­ding om at en gress­klip­per had­de vel­tet på golf­ba­nen i Grim­stad

– En per­son er hjul­pet løs fra kjøre­tøy­et og er ved be­visst­het, opp­lys­te ope­ra­sjons­le­der ved Agder po­liti­dis­trikt.

Ved­kom­men­de ble fløy­et med luft­am­bu­lan­se til syke­hu­set i Aren­dal. Per­sonen skal ha klip­pet gres­set da ulyk­ken skjed­de.

– Det vi­ser seg at klip­pe­ren har sklidd uten­for kan­ten av ba­nen og der­med hav­net ned i en stein­røys, sier ope­ra­sjons­le­der.

Klok­ka 12.28 meld­te Sør­lan­det syke­hus at pa­si­en­ten var un­der un­der­sø­kel­se og be­hand­ling – til­stand ikke av­klart.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.