FAK­TA

Faedrelandsvennen - - NYHETER -

Det­te er fa­mi­li­en

● Mor flyk­tet fra Af­gha­ni­stan som 14-åring for å unn­gå et ar­ran­gert ekte­skap med søn­nen til sin fars fet­ter, en kjent af­ghansk krigs­her­re.

● Far flyk­tet fra Ta­li­ban i 1998 etter å ha blitt utsatt for an­grep av islams­ke fa­na­ti­ke­re.

● De to møt­tes i Iran, ble gift og fikk tre av bar­na der. Etter at fa­mi­li­en ble tra­kas­sert og bar­na nek­tet skole­gang, dro fa­mi­li­en til Tyr­kia, hvor de opp­holdt seg i tre år og fikk den yngs­te søn­nen. I 2015 ble de nek­tet opp­hold i Tyr­kia, flyk­tet til Hel­las og fulg­te flykt­nings­trøm­men nord­over i Euro­pa gjen­nom Un­garn før de kom til Nor­ge gjen­nom Sve­ri­ge. Fa­mi­li­en har vært bo­satt i Kris­tian­sand, og fikk en­de­lig av­slag på sine søk­na­der om asyl i 2016.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.