– Per­fekt bu­nads­vær på 17. mai i Agder

Faedrelandsvennen - - NYHETER - JAN ODD­VAR EIDE

Opp­holds­vær, gløtt av sol, be­ha­ge­lig var­me og vind. – Per­fekt bu­nads­vær, sier stats­me­teoro­log Ida Foss­li.

Da er væ­ret gans­ke så klart for 17. mai på Sør­lan­det. Og me­teoro­lo­gen er i det gode hjør­net:

– Tid­lig på mor­ge­nen vil det være litt regn i luf­ta. Men på mor- ge­nen og ut­over for­mid­da­gen så let­ter det opp, og dere får til og med litt sol­gløtt ut­over da­gen. Det blir ikke sky­fritt, men litt sol utpå da­gen. Nok til at dere kan ta med sol­bril­le­ne, sier Ida Foss­li ved Me­teoro­lo­gisk in­sti­tutt i Tromsø.

– Så kan det kom­me litt ned­bør igjen seint på kvel­den, leg­ger hun til.

– Hva med var­men?

– På mor­ge­nen blir det cir­ka 10 varme­gra­der. Så sti­ger det grad­vis ut­over da­gen, og kom­mer opp i 14–15 gra­der midt på da­gen, sier Foss­li.

– Og vin­den?

– Den går i sør- og sør­vest­lig ret­ning. Yt­terst på kys­ten kan det bli frisk bris. El­lers blir det ro­lig vind­for­hold, ikke helt vind­stil­le, men bris og un­der det, sier Foss­li.

FOTO: KJARTAN BJELLAND

Me­teoro­lo­ge­ne sier du kan la pa­ra­ply­en lig­ge 17. mai, og hel­ler ta med sol­bril­le­ne. Det lig­ger an til per­fekt 17. mai-vær.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.