Nm-gull til Kris­tian­sand-ve­te­ra­ner

Faedrelandsvennen - - SPORT - KRIS­TIAN­SAND SANDVOLLEYBALLKLUBB

Den­ne gjen­gen fra Kris­tian­sand vant gull i hel­gas ve­te­ran-nm i vol­ley­ball.

Mes­ter­ska­pet star­tet tøft, sam­spil­let stem­te ikke og la­get gikk på to sure tap 2-1 mot Før­de og 2-1 mot Lar­vik.

I slutt­spil­let be­stem­te KSK seg for å ta seg sam­men. La­get gjor­de noen rokke­rin­ger i opp­stil­lin­gen og spil­te en spen­nen­de kamp mot Stra­en. Førs­te set­tet gikk til KSK, blant an­net på grunn av bra blokk­spill og lure plas­se­rin­ger. Stra­en gav seg imid­ler­tid ikke, og dro i land 2. set­tet. Det var du­ket for et spen­nen­de 3. sett, og det ble en thril­ler. Til slutt vant KSK med sett­sif­re­ne 17-15.

I semi­fi­na­len sto Lar­vik klar som mot­stan­de­re. Det­te var på for­hånd reg­net som et av fa­vo­ritt­la­ge­ne til Nm-gull, men KSK var re­van­sje­lyst­ne etter ta­pet da­gen før, og had­de vel­dig lyst på fi­nale­plass. La­get fikk til me­get godt spill, med bra serve­press fra Ma­ri­an­ne Re­me Klei­va­ne og Dore­en Alt, flot­te serve­mot­tak av Ma­ri- anne Stray Aas, kjap­pe an­grep av Eva-grethe Be­fus, so­lid blok­king og for­svar av kap­tein In­ger Met­te Skaa­ra, og bra legg fra opp­leg­ger Odd­veig Obre­stad. Etter en jevn kamp vant KSK til slutt 2-0, og fi­nale­plas­sen var sik­ret.

I fi­na­len møt­te de Ivrig. Førs­te set­tet ble lett sei­er til KSK. Andre­set­tet var litt jev­ne­re, men det var egent­lig ald­ri tvil om hvem som vil­le vin­ne. Ksk-da­me­ne dro set­tet i land, og ble nor­ges­mest­re i klas­sen kvin­ner 40 år.

Odd­veig Obre­stad ble for øv­rig kå­ret til mes­ter­ska­pets mest ver­di­ful­le spil­ler (MVP) i klas­se K40.

FOTO: PRIVAT

La­get til Kris­tian­sand Sandvolleyballklubb som vant gull i hel­gas ve­te­ran-nm i vol­ley­ball i Tønsberg. Bak fra venst­re: Odd­veig Obre­stad, Ma­ri­an­ne Stray Aas, Ma­ri­an­ne Re­me Klei­va­ne, Dore­en Alt og Gro Kjoss Lyn­ge. Foran fra venst­re: In­ger Met­te Skaa­ra, Le­ne Het­ter­vik og Eva-grethe Be­fus.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.