Ha en fin 16. mai.

Faedrelandsvennen - - TIRSDAG - TOR­GEIR EIKE­LAND

Med det­te øns­kes alle en fin 16. mai og rus­sen i sær­de­les­het. Nå har dere sis­te sjan­se på len­ge til å kun­ne vise dår­lig dømme­kraft og svak vur­de­rings­evne uten at det vil bli brukt mot dere i plag­somt stor grad. 17. mai blir da gjer­ne en mind­re god dag, og det­te kan dere alt­så tak­ke dere selv for uav­hen­gig av fra­værs­gren­sa og hvor­vidt ek­sa­men er før el­ler etter den­ne da­gen! Før jeg blir uspi­se­lig mo­ra­lis­tisk, skal jeg ten­ke litt på mine ære­rike rus­se-er­fa­rin­ger i for­ri­ge år­hund­re: Sor­te hull i hu­kom­mel­sen led­sa­get av bunn­løs frykt. Opp­rev­ne skjorte­knap­per og ufor­klar­li­ge blod­ut­tre­del­ser på hal­sen. Whis­ky­mer­ker man frem­de­les ikke kan luk­te på. Men det hand­ler også om å gi full fart mot hopp­kan­ten: Ikke se ned!

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.