«Det nors­ke even­ty­ret»

Kai Steffen Øs­ten­sen Stu­dent­le­der, kirke­le­der og po­li­ti­ker

Faedrelandsvennen - - NYHETER -

«Når vi først skal fei­re – la oss dri­te i de som sit­ter ale­ne i dag. Vi har uan­sett glemt å heve flag­ge­ne for de eld­re som sit­ter ale­ne hjem­me med tv’en på. For ikke å snak­ke om de stu­den­te­ne som ikke fikk ven­ner un­der stu­die­star­ten, og som fei­rer med Nett­flix og Gran­dis på årets vak­res­te dag.»

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.