«Gi oss fri­het»

Tom At­le Stef­fen­sen Re­gion­le­der Nor­ges Han­di­kap­for­bund, Agder

Faedrelandsvennen - - NYHETER -

«Gra­tu­le­rer med da­gen, alle sam­men - spe­si­elt dere på hjul, med kryk­ker el­ler stokk. (...) Gi oss fri­het til å leve våre liv på lik lin­je med and­re. Gi oss as­si­stan­se, slik at vi kan del­ta på alle sam­fun­nets are­na­er.»

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.