«Det­te li­vet hand­lar om»

Vi­be­ke Lau­rit­sen Or­ga­ni­sa­sjons­sek­re­tær i Hu­man-etisk For­bund, Vest-agder

Faedrelandsvennen - - NYHETER -

«Li­vet er her og nå, og det er det­te li­vet vi har. (...) Vi er frie til å sjølv fin­ne mei­ning og mål i li­vet vårt sa­man med and­re men­nes­ke...».

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.