«Dia­lekt i na­sjons­for­sam­lin­ga»

Faedrelandsvennen - - NYHETER -

Syl­fest Lom­heim Språk­vi­ter og de­bat­tant

«Det er kan­skje ty­pisk norsk å ikkje ha full inn­sikt i hva det be­tyr å vera ty­pisk norsk. (...) På den­ne na­sjo­nal­da­gen vår, er det ber­re no­kre få som snak­kar bok­mål el­ler ny­norsk. Fleir­ta­let snak­kar rett og slett dia­lekt. Det er an­ner­le­des­lan­det – Nor­ge.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.