«Nei, vi els­ker ikke det­te lan­det»

Faedrelandsvennen - - NYHETER -

Svein Inge Ol­sen Fes­ti­val­le­der for Pro­test­fes­ti­va­len

«Ola sty­res av en vel­fødd mid­del­klas­se. Vi sier vi har det greit, men pil­ler veit. (...) Ikke len­ger vel­smurt de­mo­kra­ti, men apa­ti, men makt­struk­tur, fler­tall­s­ty­ran­ni. (...) Som det sti­ger frem. Vi els­ker oss selv. Vårt eget liv.»

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.