«Ikke glem å smi­le til hver­and­re»

Faedrelandsvennen - - NYHETER -

Fe­reshta Ak­ba­ri Styre­med­lem i Af­ghansk Kvinne­for­ening i Nor­ge

«De eld­re har sam­let er­fa­rin­ger og inn­sikt som vi har bruk for. De eld­re skul­le hatt den vik­tigs­te po­si­sjo­nen i dag også. (...) Li­vet er fan­tas­tisk med kjær­lig­het og smil.»

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.