fød­sels­dag

Faedrelandsvennen - - NÆRT -

60 år

Bør­ge Chris­ti­an Mos­gren, Kris­tian­sand. Vår kjek­ke Bør­ge er 60 år! Står til rors - i sta­dig stør­re bå­ter med seil, stolt pap­pa til to og beste­far til ei tul­le som nok løf­ter til­væ­rel­sen hans til nye høy­der. Mas­se klem­mer fra hele fa­mi­li­en.

7 år

Ben­ja­min Møller Holm, Lillesand. Hipp hur­ra og flag­get til topps for Ben­ja­min som blir 7 år på 17. mai! Du er en flink store­bror, og gle­der deg til barne­tog med klasse­ka­me­ra­ter for førs­te gang. Man­ge burs­dags­klem­mer fra far­mor Ire­ne.

60 år

Ani­ta Vore­land, Kris­tian­sand. Kjæ­re Ani­ta. Gra­tu­le­rer med ju­bi­le­um. Vi øns­ker deg til lyk­ke med da­gen. Fes­ten tar vi i au­gust. Hil­sen gut­te­ne dine - Steffen, Ni­co­lai, Kris­ter, Cato, Mor­gan, Ben­ja­min Bjørn og Nero.

6 år

Na­lia Ha­ma­wan­di Ho­gar, Kris­tian­sand. Ho­kus Po­kus barne­hage i Kris­tian­sand sen­der en ma­gisk hil­sen til burs­dags­bar­net som fyl­ler 6 år tirs­dag den 16. mai. Vi øns­ker deg en gnist­ren­de dag!

35 år

Ka­mil­la og Ka­rin, Kris­tian­sand. Hur­ra hur­ra hur­ra for dis­se tvil­ling­jen­te­ne som fyl­te 35 år på lør­dag 13. mai. Dere er gode!

5 år

Emil Lohne Aas, Kris­tian­sand. 17. mai er det ak­ku­rat 5 år si­den du kom til ver­den! Du er god som gull, og vi dig­ger deg! Stor burs­dags­klem fra mam­ma, pap­pa og Den­nis.

5 år

The­oli­ne Løv­dahl Nil­sen, Kris­tian­sand. Gra­tu­le­rer så mye med da­gen til her­ligs­te The­oli­ne som fyl­ler 5 år. Du er en sprud­len­de snup­pe, som sprer mye gle­de rundt deg. Vi er vel­dig glad i deg. Klem fra Lille­søs­ter, mam­ma og pap­pa.

34 år

Ann He­len Hal­la­rå­ker , Kris­tian­sand. Hil­ser til ver­dens bes­te mam­ma og bo­nus­mor fra gut­te­ne dine.

4 år

Fri­da Ro­sen­berg Sch­lan­busch, Grim­stad. Den ny­de­li­ge Fri­da jen­ta vår fyl­ler al­le­re­de 4 år! Gra­tu­le­rer mas­se med da­gen! Burs­dags kos fra Hed­da, Ben­ja­min, mam­ma og pap­pa.

25 år

Ca­thri­ne Nes­land, Åse­ral. Vi vil gra­tu­le­re den­ne ny­de­li­ge jen­ta vår Ca­thri­ne Nes­land fra Åse­ral(bry­ne) med 25-års­da­gen. Vi gle­der oss til å fei­re da­gen din, man­ge klem­mer fra Alex­an­der, mam­ma, pap­pa, Ma­lin, Ceci­lie og Tor­finn.

4 år

Elias Jo­han Kross­nes, Kris­tian­sand. Hipp hipp hur­ra og gra­tu­le­rer med da­gen til vår flot­te Elias som blir 4 år i dag! Du er god som gull og en fan­tas­tisk store­bror! Vi er så stolt og uen­de­lig glad i deg. Klem fra mam­ma, pap­pa & Noah.

13 år

Ni­klas Ve­rås, Kris­tian­sand. I dag vil vi gra­tu­le­re god­gut­ten vår Ni­klas med 13-års­da­gen! Vi er så utro­lig glad i deg - du er den al­ler bes­te! Klem fra Em­ma, pap­pa og mam­ma.

2 år

Jo­han Han­øy Mei­holt, Kris­tian­sand. Ho­kus Po­kus barne­hage i Kris­tian­sand sen­der en ma­gisk hil­sen til burs­dags­bar­net som fyl­ler 2 år tirs­dag den 16. mai. Vi øns­ker deg en gnist­ren­de dag!

13 år

Fri­da Grime­stad Udøy, Man­dal. Hipp hur­ra for jen­ta vår som blir ten­åring på 17. mai. Du er nå blitt hånd­ball­jen­te og fot­bal­len er lagt på hyl­la. Vi er utro­lig glad i deg. Hil­sen Fe­lix, mam­ma, pap­pa, kattemam­ma og alle katt­un­ge­ne.

2 år

The­odi­ne Holmen, Kris­tian­sand. Vi vil gra­tu­le­re skøy­er­jen­ta The­odi­ne Holmen som fyl­ler 2 år 16. mai. Vi er utro­lig glad i deg. Klem­mer fra "Mom­mo", "Of­far", tan­te Jea­net­te, on­kel Bernt-erik, Oli­ver, San­der og Elena.

9 år

Nora Nakke­stad, Kris­tian­sand. 3x hur­ra for Nora Nakke­stad som blir 9 år 16. mai!! Vi er så stol­te av den kjempe­flin­ke turn­jen­ta vår. Gra­tu­le­rer så mye med da­gen fra pap­pa, mam­ma og lille­søs­ter. Vi er kjempe­glad i deg!!

1 år

Al­fred Nord­bø Sjø­strøm, Kris­tian­sand. Hipp hur­ra for god­gut­ten vår, Al­fred, som fyl­ler ett år 17. mai! Du har sjarm til tu­sen, og vi er vel­dig glad i deg! Klem­mer fra Os­kar, mam­ma, pap­pa og res­ten av fa­mi­li­en.

8 år

Je­sper Wolf­fBent­sen, Kris­tian­sand. Gra­tu­le­rer med da­gen til 8-årin­gen vår! Du er en fan­tas­tisk god gutt med et stort hjer­te som all­tid har en klok kommentar på lur. Els­ker deg, skatt! Stor gra­tu­la­sjons­klem fra Hen­rik, pap­pa og mam­ma.

1 år

To­bias Fos­se­li, Kris­tian­sand. Hipp hipp hur­ra for To­bias som blir 1 år 17.mai!! Du er en sjar­mør og en sol­strå­le, og vi er så uen­de­lig glad i deg. Man­ge klem­mer fra Wil­liam, pap­pa og mam­ma.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.