mini­kryss

Faedrelandsvennen - - NÆRT -

Da­gens opp­ga­ve: VANNRETT

1. Smel­te

4. Fisk

6. Vær­sol

7. For­eld. ka­rak­ter­fork.

8. Av­død norsk forf.

9. Høf­lig­hets­form

10. Eng. kv. navn

12. Ståke LODDRETT

1. Pri­mi­tiv

2. Pe­rio­de

3. Mar­ke­ne

4. Kopp

5. Slutt

11. Klok­ke Løs­ning for­ri­ge: VANNRETT

1. Trakk

4. Sid

6. Ne

7. El

8. De

9. Ak

10. Run

12. Me­sen LODDRETT

1. Tan­dem

2. Ai

3. Kal­kun

4. Se­er

5. Dean

11. Us

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.