Rydd en strand!

Faedrelandsvennen - - MENING -

I 2050 vil det være mer plast enn fisk i ha­vet. Med mind­re vi for­hind­rer det, selv­sagt. Grønn Ung­dom me­ner det er på tide å bret­te opp er­me­ne.

●● Ha­vet er en skatte­kis­te. Fis­ker og tang, patte­dyr og brenn­ma­ne­ter, ko­rall­rev og blek­k­sprut. Ha­vet kla­rer seg helt fint uten oss men­nes­ker, men vi men­nes­ker kla­rer oss ikke uten ha­vet.

Der­for er det en stor tra­ge­die at vi men­nes­ker fyl­ler ha­ve­ne med plast og søp­pel. Det tar 1000 år før plast bry­tes ned i na­tu­ren. Plast dre­per li­vet i ha­vet, og vil til slutt ram­me oss selv. Plast blir til mi-

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.