Ja­gu­ar kom­mer med ny sta­sjons­vogn

Faedrelandsvennen - - MOTOR -

●● Ja­gu­ar har nå slup­pet det førs­te bil­det av den nye sta­sjons­vog­nen XF Sport­bra­ke. Bil­det er tatt oven­fra og vi­ser at den kan le­ve­res med et pa­no­ra­ma sol­tak som strek­ker seg over det mes­te av bi­lens leng­de, skri­ver nett­ste­det bil­nor­ge.no. Ja­gu­ar er ikke ak­ku­rat et «alle­manns­mer­ke» i Nor­ge, så det er ven­tet at ny­kom­me­ren leg­ger seg i den høy­ere pris­klas­sen og vil kon­kur­re­re for ek­sem­pel med bi­ler som BMW 5-se­rie Tou­ring og Mer­ce­des E-klas­se sta­sjons­vogn. Bak­hjuls­drift blir stan­dard, men som se­da­nen vil også sta­sjons­vog­nen til­bys med fire­hjuls­drift for de som øns­ker det.

FOTO: JA­GU­AR

Slik ser den ut oven­fra, sta­sjonvog­nen Ja­gu­ar XF Sport­bra­ke.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.