10 år si­den

Faedrelandsvennen - - NÆRT -

18. MAI 2007

●● Før bor­ger­to­get mar­sjer­te ut fra Tor­vet, fikk Mia Vike­bakk (81) den førs­te 17. mai-pri­sen som er delt ut i Kris­tian­sand. – Det­te er en stor ære. Takk til alle som har sendt inn for­slag om at jeg skul­le få den­ne p pri­sen, for­tal­te Mia Vike­bakk da ord­fø­rer Jan Odd­var Skis­land ga hen­ne den gje­ve pri­sen. Pri­sen be­står av et di­plom og 5000 kro­ner. – Pri­sen går til by­ens

17. mai-men­nes­ke num­mer en, kon­sta­te ter­te ord­fø­re­ren fra ta­ler­sto­len. 81-årin­ge gen har i man­ge år vist stort en­ga­sje­ment for fei­rin­gen som med­lem av 17. mai-ko­mi­te mi­te­en. Vike­bakk kjør­te selv­sagt fremst i bor­ge bor­ger­to­get, og bak hen­ne fulg­te hauge­vis med fest­stemte­fe men­nes­ker.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.