Vi­pers

Faedrelandsvennen - - SPORT -

Ut:

Thorey Ro­sa Ste­fans­dottir (hjem til Is­land) Eli­sa­beth Ro­sen­vold (Gra­ne Aren­dal) An­ne Char­lot­te Ro­sen­vold (Gra­ne Aren­dal) An­nick Lip­man (Gjer­pen, Ne­der­land) San­ne Bak Pe­der­sen (Gra­ne Aren­dal, Dan­mark) Mo­na Bruske­land

Ul­ri­ka Ols­son (Sve­ri­ge)

Han­ne And­ve (Mol­de)

Inn:

Emi­lie Hegh Arnt­zen (By­åsen), 57 lands­kam­per Katri­ne Lun­de (Rust­ov Don), 261 lands­kam­per Ma­lin Au­ne (Opp­sal), 22 lands­kam­per

Per­nil­le Wang Skaug (Hal­den) Til sam­men 339 lands­kam­per

Fort­set­ter:

Saku­ra Hau­ge, 1 norsk lands­kamp (nå Ja­pan) Linn Jørum Sul­land, 183 lands­kam­per Mar­ta To­mac, 36 lands­kam­per

Ka­ri Bratt­set, 10 lands­kam­per

Jea­nett Kris­ti­an­sen, 1 lands­kamp Kris­tin Nørste­bø, 7 lands­kam­per Ka­ro­li­ne Ol­sen

Vil­de Kau­rin Jo­nas­sen

Li­ne Ma­ria Jen­sen

Mat­hil­de Kris­ten­sen (Dan­mark)

To­talt for nes­te se­song: 577 nors­ke lands­kam­per i trop­pen

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.