Bu­nad.

Faedrelandsvennen - - TORSDAG - BIRGITTE KLÆKKEN

I da­gens avis kan du nyte bil­der av flot­te bu­na­der i man­ge va­ri­an­ter. Det hen­der jeg mis­un­ner bu­nads­fol­ket. De slip­per å lure på hva de skal ha på seg 17. mai, og de slip­per å fry­se. Men så ten­ker jeg på alle for­be­re­del­se­ne. Stry­king av bu­nad­skjor­ter og sånt. For­ri­ge gang jeg tenk­te jeg skul­le stry­ke noe, vis­te det seg at «stryke­jer­net» jeg trod­de jeg had­de in­nerst i kjøk­ken­ska­pet, i vir­ke­lig­he­ten var en ubrukt miks­mas­ter. Jeg tror jeg fort­satt over­la­ter både bu­nads­bruk og ba­king av 17. mai-ka­ker til de som vir­ke­lig kan det.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.