Vi har vur­dert å prø­ve oss på Oslo-mar­ke­det, for å se om noen øns­ker en fe­rie­bo­lig i «Sy­den».

Faedrelandsvennen - - NY­HE­TER -

YNG­VAR HAN­SEN-TAN­GEN, dag­lig le­der for ut­byg­ger Kvar­tal 57 AS

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.