FAK­TA

Faedrelandsvennen - - NY­HE­TER -

Land­bruks­opp­gjø­ret

● 2017: Jord­bruks­or­ga­ni­sa­sjo­nens krav var en drøy mil­li­ard kro­ner, til­bu­det fra sta­ten var 410 mil­lio­ner kro­ner

● 2016: Krav var 860 mil­lio­ner, til­bud 90 mil­lio­ner. End­te på 350 mil­lio­ner

● 2015: Krav var 950 mil­lio­ner, til­bud 90 mil­lio­ner. End­te på 400 mil­lio­ner.

● 2014: Krav var 1,5 mil­li­ar­der, til­bud 250 mil­lio­ner.end­te på 400 mil­lio­ner

● 2013: Krav var 1,97 mil­li­ar­der, til­bud 1,02 mil­li­ar­der. End­te på 1,27 mil­li­ar­der

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.