NATO inn i kam­pen mot Wan­nacry

Faedrelandsvennen - - NY­HE­TER - NTB

NATO en­ga­sjer­te seg da et løse­penge­vi­rus slo ut data­ma­ski­ner ver­den rundt i for­ri­ge uke.

– NATO send­te sist fre­dag ut en ad­var­sel til al­le al­li­er­te etter an­gre­pet vi så med ut­pres­sings­pro­gram­vare. Vi del­te ad­var­se­len med EU, og EU del­te sin in­for­ma­sjon om an­gre­pet med NATO, for­tel­ler NATOS ge­ne­ral­sek­re­tær Jens Stol­ten­berg.

– Ny­lig har vi også gitt det euro­pe­is­ke knute­punk­tet for data­sik­ker­het til­gang til NATOS platt­form for de­ling av in­for­ma­sjon om ska­de­lig pro­gram­vare. Det gjør at NATO og EU kan dele in­for­ma­sjon i sann­tid om data­an­grep som det vi så for­ri­ge helg, sier Stol­ten­berg.

Han un­der­stre­ker at di­gi­ta­le trus­ler må tas på al­vor.

FOTO: NTB SCAN­PIX

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.