Ne­der­lands kon­ge flyr re­gel­mes­sig for KLM

Faedrelandsvennen - - NY­HE­TER - NTB

To gan­ger i må­ne­den de sis­te 21 åre­ne har Ne­der­lands kong Willem-alex­an­der vært andr­epi­lot på fly­vin­ger for det ne­der­lands­ke fly­sel­ska­pet KLM.

Den 50 år gam­le kon­gen er ut­dan­net pi­lot, og i et in­ter­vju med avi­sa De Te­le­graaf av­slø­rer han at han re­gel­mes­sig sit­ter bak spa­ke­ne på KLMS fly­gin­ger.

– Det vik­tigs­te for meg er at jeg har en hobby som kre­ver full kon­sen­tra­sjon. Du har fly­et, pas­sa­sje­re­ne og per­so­na­let. Det har du an­svar for. Du kan ikke ta pro­ble­me­ne fra bak­ken med deg i luf­ta, sier kon­gen.

Kon­gen er all­tid andr­epi­lot, og for­tel­ler at han ofte hil­ser på pas­sa­sje­re­ne over høyt­ta­le­ren.

– For­de­len er at jeg all­tid kan øns­ke folk hjer­te­lig vel­kom­men i per­so­na­let og kap­tei­ne­nes navn. Så jeg tren­ger ikke si mitt eget navn, sier WillemA­lex­an­der.

FOTO: NTB SCAN­PIX

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.