FAK­TA

Faedrelandsvennen - - KUL­TUR -

«På Ny­klip­te Sti­er»

● Er en ko­mi­ker­trio be­stå­en­de av Tho­mas Jør­stad Pet­ter­sen, Lars Emil Ni­el­sen og Trond Hans­sen.

● Si­den Ni­el­sen og Jør­stad Pet­ter­sen star­tet kon­sep­tet i 2010 har «På Ny­klip­te Sti­er» pro­du­sert åtte for­skjel­li­ge som­mer­fore­stil­lin­ger, hvor noen også er vist i Oslo.

● Årets show «Fi­nal Count­down» har ver­dens un­der­gang som tema.

● Show­et har pre­miere ved ute­sce­nen på Lil­le­sand Ho­tel Nor­ge 23. mai og blir spilt sju kvel­der fram til 31. mai.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.