FØD­SELS­DAG

Faedrelandsvennen - - NÆRT -

26 år Tone Theiss Østrem, Kris­tian­sand. Vår kjæ­re lil­le søs­ter Tone fyl­ler 26 år fre­dag 19. mai. Gra­tu­le­rer så mye med da­gen sol­strå­le vår. Vi er kjem­pe glad i deg. Man­ge klem­mer fra Tor­je og Si­ri. 26 år Tone Theiss Østrem, Kris­tian­sand. Vå­res kjæ­re, vak­re tan­te Tone blir hele 26 år i dag fre­dag 19. mai. Gra­tu­le­rer så mye med da­gen din! Hipp hipp hur­ra for tan­te Tone. Man­ge klem­mer fra Hen­rik og Chris­ti­an. 18 år Bet­ti­na Macy Ei­lert­sen, Kris­tian­sand. Gra­tu­le­rer med den sto­re da­gen i dag. Hå­per du får en fin dag. Hil­sen mam­ma, pap­pa, Je­sper, far­mor og on­kel. 12 år Sarah Ise­fjær, Kris­tian­sand. Den­ne flot­te og spre­ke jen­ta som bor i Stav­an­ger fyl­ler 12 år 19. mai. 3x3 HUR­RA for Sarah Ise­fjær i dag! Vi er så hel­di­ge som har deg i liv­e­ne våre! Vel­dig glad i deg! Kjær­lig hil­sen fra mor­mor. 11 år Ni­co­lay Ja­kob­sen Mo­laug, Kris­tian­sand. Hipp hur­ra for snil­le Ni­co­lay som fyl­ler 11 år i dag! Du er en om­sorgs­full og fan­tas­tisk gutt som vi er vel­dig glad i! Klem fra Em­ma, mam­ma, pap­pa og res­ten av fa­mi­li­en. 8 år Le­onard Aman­dus Enge­seth, Hipp hur­ra for fot­ball­gut­ten vår Le­onard fra Lø­ren­skog som blir 8 år i dag. Du er kul, snill og grei, vi er vel­dig glad i deg! Klem­mer fra Hen­ri­et­te Ama­lie, mam­ma og pap­pa. 7 år Ole GrosaasKris­ti­an­sen, Kris­tian­sand. Hipp hur­ra for Ole som fyl­ler 7 år fre­dag 19. mai. Du er en flott og om­sorgs­full gutt som sprer mye liv og gle­de! Vi er vel­dig glad i deg. Klem fra Han­na, mam­ma og pap­pa. 6 år Hannah To­mine Sode­fjed, Kris­tian­sand. Du er ei fan­tas­tisk jen­te med mye futt og fart. Du er bare best og nå er det ikke så len­ge til sko­len be­gyn­ner. Kjem­pe glad i deg. Hjer­te­lig hil­sen Em­ma, pap­pa og mam­ma. 4 år Ari­el Ti­ger­stedt, Søg­ne. En­de­lig fyl­ler god jen­ta 4 år. For ei skjønn jen­te du er. All­tid blid og med på skøy. Du er lett og bli glad i og vi er så stol­te av deg. Gle­der oss til å fei­re deg. Klem­mer fra al­le som er glad i deg. 3 år Si­gurd Brei­lid, Kris­tian­sand. Gra­tu­le­rer med da­gen vår kjæ­re Si­gurd. Du er en vel­dig snill og flink gutt. Vi er utro­lig glad i deg og øns­ker deg alt det bes­te. Klem fra mam­ma, pap­pa, ba­busj­ka og de­dusj­ka. 3 år Isak Myr­vold, Ven­ne­sla. Kjæ­re Isak :-) Vi vil gra­tu­le­re deg med 3-års­da­gen i dag 19. mai. Du er en fan­tas­tisk gutt. All­tid i far­ta og med et glimt i øyet. Øns­ker deg alt godt. Vi er glad i deg. Klem fra beste­for­eld­re. 2 år Lin­nea Erik­sen Fru­støl, Kris­tian­sand. Hipp hur­ra for sol­strå­len vår som er 2 år i dag. Vi er så uen­de­lig glad i deg Lin­nea, og gle­der oss til å fei­re da­gen din. Klem fra mam­ma, pap­pa og Emi­lie. 2 år Lin­nea Erik­sen Fru­støl, Kris­tian­sand. Hipp hur­ra for Lin­nea som fyl­ler to år i dag 19. mai. Du sprer mas­se gle­de til oss al­le. Vi er kjem­pe glad i deg. Klem­mer fra beste­mor og beste­far.

2 år Adi­ne Hal­land­vik

Pi­sa­ni, Lil­le­sand. Hipp hipp hur­ra og gra­tu­le­rer med da­gen kjæ­res­te Adi­ne. Hver dag med deg er en gave. Takk for at du er den du er. Vi er utro­lig stol­te av deg. Stor klem fra store­søs­ter Ma­ria, mam­ma og pap­pa. 2 år

Ida Bu­vik Frøy­saa, Kris­tian­sand. Vår lil­le sol­strå­le og bølle­frø, Ida fyl­ler 2 år! Gra­tu­la­sjo­ner og burs­dags­ko­ser fra El­la, mam­ma og pap­pa.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.