10 år si­den

Faedrelandsvennen - - NÆRT -

19. MAI 2007

● De kjen­te næ­rings­livs­le­der­ne Tor-bjørn Mos­vold og Gud­mund Sa­gen skal være med å grans­ke for­hol­de­ne i Fi­ladel­fia Ven­ne­sla. – Vi er me­get for­nøyd med at vi fikk ja fra dis­se. De vil ut­fyl­le grans­kings­ut­val­get, som jo el­lers bare be­står av pas­to­rer, sier Sig­bjørn Rygg, en av dem som har fron­tet opp­rø­ret mot le­der­sti­len til pas­tor Gun­nar Jeppe­støl de sis­te uke­ne. I til­legg skal po­liti­be­tjent Wen­che Re­me Mos­vold være med. – Jeg tror det er lurt å ha in­ne folk med bred le­der­er­fa­ring og me­nig­hets­er­fa­ring til å gjen­nom­gå ting når først si­tua­sjo­nen i Fi­ladel­fia Ven­ne­sla er blitt så trist som den er blitt. Vi får håpe vi kan lyk­kes med å fin­ne løs­nin­ger, sier Gud­mund Sa­gen.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.