50 år si­den

Faedrelandsvennen - - NÆRT -

19. MAI 1967

● Når Fred Ol­sens Li­nes nye fer­je «Black Pr­in­ce» 23. mai går sin førs­te tur til Har­wich, vil to av de tid­li­ge­re Kris­tian­sand­spi­ker, fjor­årets Ka­ri Kjær og Sig­ne Ol­sen (1961) være å fin­ne om bord - som re­pre­sen­tan­ter for det kris­tian­sands­ke, smuk­ke kjønn. Re­de­ri­et, som har tatt ut de to pi­ke­ne til tu­ren, opp­ly­ser at de også vil bli med fer­ja til Ams­ter­dam, med av­gang fra Kris­tian­sand

26. mai. Sam­men med et par foto­mo­del­ler fra Oslo skal de to Kris­tian­sand­spi­ke­ne «kvik­ke opp» ski­pets in­te­ri­ør - vek­sel­vis i sports­rei­se- og af­ten­an­trekk, med hen­blikk på fo­to­gra­fe­ring for en bro­sjy­re om «Black Pr­in­ce». Bro­sjy­ren skal spres i et stort opp­lag både i Nor­ge, Eng­land og Hol­land.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.