25 år si­den

Faedrelandsvennen - - NÆRT -

19. MAI 1992

● Po­li­ti­et er i ferd med å opp­kla­re Secu­ri­tas-ra­net på Sør­lands­sen­te­ret ons­dag i for­ri­ge uke. I et skog­om­rå­de i Lillesand kom­mu­ne fant po­li­ti­et da­gen etter ra­net 350.000 kro­ner i kon­tan­ter og 400.000 kro­ner i sjek­ker. I til­legg er det fun­net vå­pen, jogge­dres­ser, fin­lands­het­ter og to sett stjål­ne bil­skil­ter. Si­den fun­net ble gjort, in­ne i en hule ved går­den Korn­brek­ke på vei­en mel­lom Trøe og Røynås, har po­li­ti­et hatt væp­net vakt i om­rå­det. Po­li­ti­et hå­pet at ra­ner­ne vil­le ven­de til­ba­ke for å hen­te pen­ge­ne, men den­ne mu­lig­he­ten er nå opp­gitt. Po­li­ti­et er spar­som­me med opp­lys­nin­ger, og po­liti­av­de­lings­sjef Thor Car­s­ten Pe­der­sen vil­le ikke kom­men­te­re om ra­ner­ne var tatt.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.