Re­gion Sør­vest vant NM for re­gion­lag

Faedrelandsvennen - - SPORT - SVEIN ANDRÉ SVEND­SEN, for Nor­ges Hånd­ball­for­bund

Den­ne gjen­gen fra Ag­der­fyl­ke­ne og Ro­ga­land stakk av med fi­nale­sei­e­ren i hel­gas mes­ter­skap.

NM ble spilt over tre da­ger sist helg i Hå­kons Hall på Lil­le­ham- mer. Gut­te­ne i re­gion Sør­vest vant 21-19 i fi­na­len over re­gion Nord. Her ble re­gion Vest num­mer tre etter sei­er i bronse­fi­na­len, 26-20 over re­gion Sør. Jen­te­ne fra re­gion Øst møt­te re­gion Sør i fi­na­len søn­dag. Her ble det sei­er 24-18. I bronse­fi­na­len vant re­gion Vest 27-16 over re­gion Inn­lan­det.

På gut­te­nes All Star-team var det tre spil­le­re fra Sør­vest, nem­lig venstre­kan­ten Alex­an­der Chris­tof­fer­sen Blonz, bak­spil­ler Tord Haug­s­eng og mål­vakt Mar­kus Nil­sen.

FOTO: ME­RETHE KJELL­BERG/NHF

Gut­te­nes vin­ner­lag fra re­gion Sør­vest. Bak f.v.: Tre­ner Kje­til Ei­lert­sen, Ni­klas Molt­ke fra ØIF Aren­dal, Kris­ti­an Ve­naas fra ØIF Aren­dal, Eric Ni­co­lay Jen­sen fra Rande­sund, Jens Just­næs fra Rande­sund, Ole Chris­ti­an Bjel­land Haagen­vik fra Ri­val, Njål Søm­me Dyb­dahl fra Vi­king HK, Andreas Lie fra Sand­nes og tre­ner End­re Fin­land. Foran f.v.: Kris­tof­fer Iver­sen fra Sand­nes, Ve­gard Søm­me Dyb­dahl fra Vi­king HK, Ve­gard Birke­land Lo­de fra Nær­bø, Kje­til Jo­han­sen fra Nær­bø, Tord Haug­s­eng fra Nær­bø og Alex­an­der Blonz fra Vi­king HK. Lig­gen­de fra ven­st­re: Mar­kus Nil­sen fra Rande­sund og Pet­ter Stens­vik fra Ri­val.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.