Road­racing-stjer­ne al­vor­lig ska­det

Faedrelandsvennen - - SPORT - NTB

●● Den ame­ri­kans­ke Mo­togp-stjer­nen Nicky Hay­den (35) på­dro seg al­vor­li­ge hode­ska­der da han ble på­kjørt av en bil un­der en tre­nings­tur på syk­kel i Ita­lia ons­dag. Etter å ha blitt un­der­søkt på et lo­kalt syke­hus ble han frak­tet til syke­hu­set i Ce­se­na for yt­ter­li­ge­re be­hand­ling og mu­lig ope­ra­sjon, opp­ly­ser Mo­togp på sitt nett­sted. Hay­dens til­stand skal være al­vor­lig med ska­der i både ho­det og brys­tet. Den ame­ri­kans­ke Mc-stjer­nen ble truf­fet av en bil mens han var på tre­ning langs Ri­mi­ni-kys­ten.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.