To fra Vi­pers på sam­ling

Faedrelandsvennen - - SPORT - NTB

●● Vi­pers-spil­ler­ne Jea­nett Kris­ti­an­sen og Ka­ri Bratt­set er tatt ut til hånd­ballands­la­gets tre­nings­leir på Al­gar­ve i Por­tu­gal 3.-14. juni. Dit skal også kris­tian­san­de­ren Katri­ne Lun­de, som nå spil­ler i Rost­ov Don. Vi­pers’ Mar­ta To­mac er i re­ha­bi­li­te­ring etter ska­de og der­for ikke kla­rert for del­ta­kel­se. La­get av­slut­ter sam­lin­gen med to lands­kam­per hjem­me mot Frank­ri­ke 15. og 17. juni.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.