Til­skuer døde etter å ha falt over rekk­verk

Faedrelandsvennen - - SPORT - NTB

●● Man­nen som tirs­dag falt over et rekk­verk og sat­te fast ho­det sitt i en MLB­kamp i Chi­ca­go, døde på syke­hus ons­dag. 42 år gam­le Richard E. Garrity på­dro seg hode­ska­der da han falt over rekk­ver­ket i kam­pen mel­lom Chi­ca­go Cubs og Cin­cinna­ti Reds på Wrig­ley Field. Han ble er­klært død på et syke­hus i Chi­ca­go ons­dag.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.