Fle­re Kif-sei­re i Grim­stad­le­ke­ne

Faedrelandsvennen - - SPORT - ODD JOAR SVENS­SON, for KIF Fri­idrett

Stel­la Wein­berg var en av fle­re Kif-ut­øve­re som vant i hel­gas tra­di­sjons­rike fri­idretts­stev­ne.

Stel­la Wein­berg vant spyd­kon­kur­ran­sen med ny pers på 52,47 me­ter. Linn Andrea S. Lin­de­vik vant sin 600 me­ter i Jen­ter 13-klas­sen med god mar­gin. Hun opp­nåd­de også en tredje­plass i leng­de, bare tre centi­me­ter bak vin­ne­ren. Bro­ren San­der S. Lin­de­vik to gull på 800 me­ter i sin klas­se gut­ter 16. Han og lag­ka­me­rat Ei­rik Pe­der­sen kjem­pet i sam­me felt mot menn se­nior.

Tri­ne H. Mjå­land kom på andre­plass med 56,04 på 400 for kvin­ner se­nior. Pia Hegg­heim vant sin klas­se (J16) på 100 me­ter med 14,01, like foran lag­venn­in­nen Ma­ria Ro­bert­sen på 14,3.

To­talt var det 15 del­ta­ke­re fra KIF for­delt på over 30 øvel­ser. Takk til Sø­rild FIK for et flott ar­ran­ge­ment. Vi gle­der oss til nes­te år og ikke minst til at in­nen­dørs­hal­len er fer­dig.

FOTO: PRI­VAT

Stel­la Wein­berg (18) fra KIF Fri­idrett vant en klar sei­er i Grim­stad­le­ke­ne sist helg.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.