– Byg­get vil­le ikke blitt god­kjent

Faedrelandsvennen - - FORSIDE -

Da Toll­bod­gata 56 i Kvad­ra­tu­ren – som brant i mars – ble god­kjent for ut­leie, sto det eks­pli­sitt i fer­dig­at­tes­ten at kjel­ler­eta­sjen ikke kun­ne bru­kes som bo­lig.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.