Po­li­ti­et ser al­vor­lig på skole­trus­sel

Faedrelandsvennen - - NYHETER - HENRIK IHME

Det blir reist til­ta­le mot ele­ven som ret­tet en trus­sel mot Sam Ey­de vi­dere­gå­en­de sko­le tors­dag.

Iføl­ge Ag­der­pos­ten kom trus­se­len via ka­na­len 4.chan.org med bil­de av en pis­tol sam­men med teks­ten «Ikke kom på sko­len i mor­ra».

Han til­sto se­ne­re alt i av­hør, og frem­sto som en ang­ren­de syn­der, kun­ne po­li­ti­et mel­de.

Po­liti­ad­vo­kat Hå­vard Ry­en­gen kan ikke si kon­kret hva til­tale­be­slut­nin­gen vil in­ne­bære, men sier han ri­si­ke­rer straff ut­over bø­ter.

Til sam­men­lig­ning ble to menn på 19 og 20 år i fjor som­mer dømt til 30 da­ger ube­tin­get feng­sel etter å ha lagt ut bombe­trus­ler mot Se­tes­dal vi­dere­gå­an­de sku­le på ap­pli­ka­sjo­nen Jo­del.

– Etter av­hør frem­står det­te som en ube­tenk­som hand­ling, der sik­te­de ikke skjøn­te om­fan­get av trus­se­len. Po­li­ti­et ser li­ke­vel al­vor­lig på sa­ken, på bak­grunn av fryk­ten som ble spredd og res­sur­se­ne po­li­ti­et måt­te bru­ke, sier etter­forsk­nings­le­der Wig­dis Ire­ne Songe­dal.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.