To hun­der an­grep sau og lam

Faedrelandsvennen - - NYHETER - EIVIND KRISTENSEN OG EIRIN MARGRETHE FIDJE

To hun­der er på røm­men etter å ha drept et lam i Kvinesdal. En sau var så ska­det at den måt­te av­li­ves.

Klok­ka 11.22 i går ble po­li­ti­et vars­let om at to rot­twei­le­re had­de jagd og drept et lam og ska­det en sau på Gjem­le­stad i Kvinesdal. Ska­de­ne på sau­en var så al­vor­li­ge at den måt­te av­li­ves av ve­te­ri­nær.

– Et øre var re­vet av, og den ene fram­fo­ten var så skam­fert at søya måt­te av­li­ves på ste­det. På lam­met var skal­len knust, og det kan se ut til at hun­de­ne har vært på lam­met mer enn en gang, sier saue­bon­de Hå­vardrafoss.

Po­li­ti­et på ste­det tok imot an­mel­del­sen fra Ra­foss på ste­det. Han vil ha hun­de­ne av­li­vet og kre­ver er­stat­ning fra hunde­ei­e­ren for sau­en og lam­met.

Iføl­ge Ra­foss skal de to hun- de­ne for to år si­den ha an­gre­pet hans egen hund, i til­legg til at de for rundt fire år si­den skal ha gått til an­grep på og drept and­re sau­er.

Hun­de­ne er på røm­men etter an­gre­pet, mens eie­ren le­ter etter dem.

FOTO: TOR MAG­NE GAUSDAL

Et lam ble drept av en hund i Kvinesdal fre­dag.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.