Slo ned brann i ga­ra­sje

Faedrelandsvennen - - NYHETER - HENRIK IHME OG JARLE R. MARTINSEN

Brann­ve­se­net slok­ket fre­dag etter­mid­dag en mind­re brann i et ga­ra­sje­an­legg i Man­dal.

– Det var et lite brann­til­løp i en fel­les­ga­ra­sje. Det har tro­lig brent i noe søp­pel, og bran­nen ble slått ned raskt, sier inn­sats­le­der Pat­rick Vol­len til Fædre­lands­ven­nen på ste­det.

Det var en nabo som opp­da­get bran­nen, og det var åpen flam­me da brann­ve­se­net an­kom. Det er in­gen ska­der på ver­ken byg­ning el­ler bi­ler.

Det var klok­ka 14.21 det kom inn mel­ding til Ag­der po­liti­dis­trikt om brann i et ga­ra­sje­an­legg med fle­re bi­ler i Skjøne­fjell­vei­en på Frøys­land.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.