Vil ha Ap og Høy­re med på jobb­dug­nad

Faedrelandsvennen - - NYHETER -

Miljø­par­ti­et De Grøn­ne ber Ap og Høy­re om hjelp til å ska­pe 10.000 nye ar­beids­plas­ser i året for å er­stat­te 200.000 olje­job­ber.

– Der­for ut­ford­rer vi her og nå Er­na og Jo­nas til å sam­men med oss å ska­pe 10.000 nye, grøn­ne ar­beids­plas­ser hvert enes­te år de nes­te 20 åre­ne. Vi må star­te nå, sa De Grøn­nes na­sjo­na­le tal­s­per­son Une Bast­holm i sin lands­møte­tale fre­dag.

– Men er det mu­lig? Er ikke det fryk­te­lig urea­lis­tisk? Er det ikke vel­dig uan­svar­lig, spur­te Bats­holm og be­svar­te sine egne spørs­mål: - Vi har ikke noe valg: 200.000 olje­av­hen­gi­ge ar­beids­plas­ser må er­stat­tes.

Bast­holm vis­te til at Nor­ge mis­tet over 40.000 olje­job­ber al­le­re­de i 2015.

FOTO: NTB SCANPIX

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.