Er­do­gan mø­ter Eu-top­pe­ne i Brussel

Faedrelandsvennen - - NYHETER - NTB

●● Tyr­kias pre­si­dent Re­cep Tayy­ip Er­do­gan skal møte EUS pre­si­dent Do­nald Tusk og Eu-kom­mi­sjo­nens pre­si­dent Jean-clau­de Junck­er når han be­sø­ker Brussel tors­dag.

Det opp­ly­ser Eu-kom­mi­sjo­nen i sin møte­ka­len­der for nes­te uke.

Er­do­gan er tors­dag i Brussel for å del­ta på NATOS eks­tra­or­di­næ­re topp­møte, der USAS pre­si­dent Do­nald Trump del­tar. Også Trump skal møte de to EU­sje­fe­ne.

For­hol­det mel­lom EU og Tyr­kia har vært an­strengt det sis­te året, med har­de ut­fall i beg­ge ret­nin­ger.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.