Fin­land får sin førs­te snus­hund

Faedrelandsvennen - - NYHETER - NTB

●● Den fins­ke tol­len har fått sin førs­te snus­hund som er spe­sia­li­sert på å snu­se seg fram til snus.

I til­legg til snus har snus­hun­den On­ni også blitt sko­lert til å snu­se etter nar­ko­ti­ka og si­ga­ret­ter.

On­ni job­ber for toll­ve­se­net i Åbo, men kan ved be­hov også gjø­re tje­nes­te and­re ste­der i lan­det.

Toll­ve­se­net har tatt mål av seg til å få slutt på smug­lin­gen av snus som har økt kraf­tig den sis­te ti­den.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.