50 år si­den

Faedrelandsvennen - - NÆRT -

20. MAI 1967

●● Nord­sjø­en i for­mid­dag: I strå­len­de sol­skinn stev­ner nå «Black Pr­in­ce» for topp­fart mot Kristiansand. Den kjøl­vann­stri­pe ski­pet trek­ker gjen­nom et skum­s­tri­met hav er et nytt bånd mel­lom Nor­ge og om­ver­de­nen. I all be­skje­den­het fore­gri­per «Black Pr­in­ce»rin­ce de his­his to­ris­ke hen­del­ser hele ver­den ven­ter en­ter på, nem­lig sam­men­slut­nin­gen av Nor­den, øy­ri­ket Stor­bri­tan­nia og det euro­pe­is­ke kon­ti­nent. Ruske­væ­ret som møt­te «Black Pr­in­ce» da den la ut på sin førs­te tur i rute­fart over Nord­sjø­en sto i skarp konn­trast til den mot­ta­gel­se Fred. Ol­sens ens nye fer­je fikk i Har­wich. Her ble hun møtt med knal­len­de fan­fa­rer blåst åst av «The Band of the Gre­en Howards» s» som har selv­es­te kong Olav som sin sjef.f.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.