Thea Mørk, Lar-

Faedrelandsvennen - - SPORT - HERMAN FOLVIK

Ven­stre­kant: vik

Bratt­set har bare blitt bed­re og bed­re ut­over se­son­gen og er blitt be­løn­net med lands­lags­plass.

– Jeg sy­nes jeg har hatt en sti­gen­de kurv gjen­nom se­son­gen og kom­met godt inn i la­get. Det har vært vel­dig gøy og en su­per se­song, sier Bratt­set.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.