Nsat­sen hen­nes

Faedrelandsvennen - - SPORT -

Fakta

Linn Jørum Sul­land

Født:

● 15. juni 1984 (32 år)

● Oslo/kvad­ra­tu­ren i Kristiansand

● Stu­de­rer er­næ­rings­fy­sio­lo­gi i 50 pro­sent, job­ber som per­son­lig tre­ner i 20-25 pro­sent fra nytt­år av.

Kors­voll, Stabæk, Lar­vik og Györ

● Lands­lag: Et OL-, to VM- og to Em-gull. Klubb­lag: Vant Cham­pions League med Lar­vik i 2011 og tap­te fi­na­len med Györ i vår.

Hjem­sted/bo­sted: Yrke: Tid­li­ge­re klub­ber: Me­rit­ter:

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.