Noen gan­ger kom­mer al­vo­ret si­gen­de.

Faedrelandsvennen - - SØNDAG - KJARTAN BJELLAND

Jeg har kom­met i al­de­ren der det plut­se­lig går opp for meg at jeg ikke er udø­de­lig. Ven­ner får kreft, nær fa­mi­lie blir al­vor­lig syk og li­vet opp­le­ves skjørt. Av­stan­den fra livs­kraf­tig be­kym­rings­løs­het til al­vor, er kort. Det­te er selv­sagt for de fles­te. Men i den­ne sam­men­hen­gen kan fø­lel­ser og kunn­skap være ad­skilt. Et men­nes­ke jeg møt­te den­ne uka var dø­en­de. Jeg spur­te om han vil­le gjø­re noe spe­si­elt den sis­te ti­den. «Nei, jeg vil bare være sam­men med fa­mi­li­en og ha det så godt som mu­lig». En­kel livs­vis­dom, men jeg tror det vir­ker. Vi som ikke er syke el­ler dø­en­de bør gjø­re det sam­me, være mer sam­men med de men­nes­ke­ne som gjør oss godt. Ha en fin dag sam­men med dine nær­mes­te.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.