Lindesnes

Faedrelandsvennen - - NYHETER -

● Fra 1. ja­nu­ar 2020 blir Man­dal, Lindesnes og Mar­nar­dal kom­mu­ner slått sam­men.

● Lindesnes kom­mune­sty­re ved­tok nei til sam­men­slå­ing. Men i fe­bru­ar be­stem­te re­gje­rin­gen tvangs­sam­men­slå­ing, noe som blir be­kref­tet i Stor­tin­get i juni.

● Nav­net på ny­kom­mu­nen blir Lindesnes.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.