ny­født

Faedrelandsvennen - - NÆRT -

Eli­se og Henrik Fin­seth, Kristiansand. 20. mars 2017 kom vår lil­le Se­bas­ti­an til ver­den på Sør­lan­dets syke­hus. Vi er to stol­te og takk­nem­li­ge for­eld­re. Eli­se og Henrik.

Tri­ne og Henrik Om­mund­sen, Kristiansand. Den 31. mars kom ny­de­li­ge Mi­riam til ver­den, som vi har blitt så utro­lig glad i. Vi er takk­nem­li­ge og stol­te for­eld­re.

Ste­fa­nie He­le­ne Hauglund og Chris

tian Isak­sen, Grim­stad. Mil­la He­le­ne kom som en ra­kett 19.12.16 og var mye kjap­pe­re enn for­eld­re­ne som ikke klar­te å set­te inn en hil­sen i avi­sa før nå. Je­sper er stolt store­bror. Tr­eige for­eld­re er Ste­fa­nie og Chris­ti­an. Bir­git og Ter­je Nord­gar­den-slot­te, Song­da­len. Den 24.04 kom det enda en prins til oss. Hå­vard kom i full fart da­gen før ter­min og er helt per­fekt. Tøn­nes er en kjempe­stolt og vel­dig flink store­bror. Vi er så takk­nem­li­ge! Lin­da og Chris­ti­an San­dqvist Smith, Kristiansand. So­fie San­dqvist Smith ble født den 25. april på Hauke­land Syke­hus i Ber­gen. Hun var 51 cm og 3285 gram. Vi tak­ker for hyg­ge­li­ge hil­se­ner og ga­ver. Stol­te for­eld­re er Lin­da og Chris­ti­an.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.