8 år

Faedrelandsvennen - - NÆRT -

Da­vid Pe­der­sen, Kristiansand. Et stort hur­ra for vår kjæ­re, gode Da­vid som fyl­ler 8 år! Gra­tu­le­rer så mye med da­gen! Klem­mer fra mam­ma og pap­pa.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.