Bel­la­my Brot­hers til Kick

Faedrelandsvennen - - NYHETER - TORGEIR EIKELAND

Den ame­ri­kans­ke ve­te­ran­duo­en Bel­la­my Brot­hers spil­ler på Kick 15. sep­tem­ber.

– Vi har prøvd len­ge å få Bel­la­my Brot­hers til Dark Sea­son, og nå set­ter vi dem opp som vor­spiel for fes­ti­va­len i høst, sier pro­sjekt­le­der Ni­na Hå­land.

Det er 15. sep­tem­ber coun­try­duo­en Bel­la­my Brot­hers opp­trer på Kick, mens selve Dark Sea­son-fes­ti­va­len mar­ke­rer sitt 20-års­ju­bi­le­um 26.-28. ok­to­ber.

– Det­te er en av bare tre kon­ser­ter de gjør i Nor­ge på den­ne ver­dens­tur­né­en, og kon­ser­ten 16. sep­tem­ber i Haugesund er ut­solgt, sier Ni­na Hå­land. Den tredje kon­ser­ten på nor­ges­tur­ne­en er på Chat Noir i Oslo.

Bel­la­my Brot­hers be­står av Da­vid (66) og Howard Bel­la­my (71) som star­tet kar­rie­ren i 1968, og slo gjen­nom i 1976 med «Let your love flow».

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.